Zdejmowanie klątw oraz uroków

Klątwa, to nieuczciwa energia magiczna przesłana do adresata w czasie stosownego obyczaju magicznego. Polega on na tym, że człowiek komuś niedobrze życzy i ta niedobrze życząca osoba albo wynajęty przez nią ekspert formułuje w trafnym rytuale magicznym jej rodzaj, długość trwania, kogo on dotyczy i jakiej sfery życia. Samoistna próba odczynianie klątw i uroków, czyli wyzwolenia się od tego gatunku […]

Continue reading »